KORIŠTENJE DIGITALNIH ALATA U SVRHU POBOLJŠANJA PROCESA ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOJ UPRAVI U BIH

Ovaj se rad bavi problemom nedostatka transparentnosti u procesu zapošljavanja u javnoj upravi u BiH, te razmatra mogućnosti korištenja digitalnih alata u svrhu poboljšanja i pronalaženja odgovarajućih rješenja za ovaj problem. Pored toga, bavi se složenošću strukture uprave BiH kroz primjer procesa zapošljavanja u javnom sektoru, te učinka koji taj proces ima na građane, a posebno na osobe s invaliditetom.

Rad možete preuzeti na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku klikom na linkove ispod.