UKLJUČIVANJE INTERESNIH GRUPA U RAZVOJ JAVNIH POLITIKA U BIH U PROCESU PRISTUPANJA EU

Ovaj rad analizira potrebu da nadležne institucije na različitim nivoima vlasti poboljšaju saradnju i komunikaciju s interesnim grupama i civilnim društvom u toku procesa razvoja politika i izrade zakona.

Rad možete preuzeti na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku klikom na linkove ispod.