Uvođenje e-uprave kao glavni preduvjet za digitalizaciju i upravljanje javnim uslugama u BiH

Na primjeru slučaja iz sektora zaštite okoliša u BiH, ovaj dokument razmatra neke od ključnih aspekata e-uprave i e-usluga u kontekstu reforme javne uprave.

Rad možete preuzeti na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku klikom na linkove ispod.