U okviru projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje – CERPOMA“ koji implementira Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, pokrenute su aktivnosti sa ciljem realizacije projektnih aktivnosti.

Sa ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, kao i promocije zagovaračkih aktivnosti putem platforme Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje, pokrenuta je medijska kampanja, te dogovorena saradnja sa određenim medijskim kućama, portalima i novinskim agencijama. Planirano je da se osobama sa invaliditetom, u svakoj prilici, omogući da imaju svoj javni prostor za razgovor s većim brojem čitatelja/gledatelja, čime bi se iskazala posvećenost izgradnji pravičnog, otvorenog, pluralnog i inkluzivnog društva u Bosni i Hercegovini.

Ostvarena je saradnja sa udruženjima na području Zeničko-dobojskog kantona, te je planirano pružanje dodatne podrške promociji ljudskih prava osoba sa invaliditetom, kao i obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *