U subotu, dana 15.10.2022. godine u Zenici, Hotel Dubrovnik, održat će se Konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa i Finalna konferencija projekta CERPOMA.

Na Konferenciji povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa će biti govora o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kao i o pristupu informacijama i prilikama koje su im dostupne u našem društvu. U sklopu održavanja ove Konferencije, u jutarnjim satima će biti organizovana ulična akcija sa ciljem podizanja svijesti i zagovaranja o pravima osoba sa invaliditetom, prije svega slijepih i slabovidnih osoba, te povećanja njihove vidljivosti u društvu.

Na Finalnoj projektnoj konferenciji će biti prezentovan projekat CERPOMA, te istraživanje koje je provedeno na temu „Korištenje digitalnih alata u svrhu poboljšanja procesa zapošljavanja u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini“, kao i preporuke i inicijative predložene sa ciljem stvaranja jednakih uslova u procesu zapošljavanja.

Projekat CERPOMA implementira Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona u okviru Programa „EU Scheme for Young Professionals in BiH“ kojeg finansira Evropska unija a provodi British Council u BiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *