U subotu, dana 15.10.2022. godine u Zenici, Hotel Dubrovnik, u okviru projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje – CERPOMA“ održane su dvije konferencije, Konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa i Finalna projektna konferencija.

Na Konferenciji povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa je bilo govora o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i o pristupu informacijama i prilikama koje su im dostupne u našem društvu. U sklopu održavanja ove Konferencije, bila je organizovana ulična akcija sa ciljem podizanja svijesti i zagovaranja o pravima osoba sa invaliditetom, prije svega slijepih i slabovidnih osoba, te povećanja njihove prisutnosti u svim sferama društva.

Na Finalnoj projektnoj konferenciji prezentovan je projekat CERPOMA, te istraživanje koje je provedeno na temu „Korištenje digitalnih alata u svrhu poboljšanja procesa zapošljavanja u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini“. Također su prezentovane preporuke i inicijative koje su predložene sa ciljem stvaranja jednakih uslova u procesu zapošljavanja. Nakon prezentacije, održana je diskusija o aktuelnoj problematici osoba sa invaliditetom, te su dati prijedlozi o unaprijeđenju njihovog statusa. Kako je poruka ovih konferencije bila „Ograničenja postoje samo u našim mislima“, upriličena je i izložba fotografija, kroz koje su prezentovane svakodnevne aktivnosti slijepe osobe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *