Radni sastanak sa predstavnicima medija

Ikona webstranice

30.05.2022. godine održan je radni sastanak sa predstavnicima medija na kojem su predstavljeni rezultati i plan daljih aktivnosti u okviru projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje“