„Ograničenja postoje samo u našim mislima“

U subotu, dana 15.10.2022. godine u Zenici, Hotel Dubrovnik, u okviru projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje – CERPOMA“ održane su dvije konferencije, Konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa i Finalna projektna konferencija. Na Konferenciji povodom obilježavanja […]

Konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa i Finalna konferencija projekta CERPOMA

U subotu, dana 15.10.2022. godine u Zenici, Hotel Dubrovnik, održat će se Konferencija povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa i Finalna konferencija projekta CERPOMA. Na Konferenciji povodom obilježavanja Međunarodnog dana bijelog štapa će biti govora o pravima i položaju slijepih i slabovidnih osoba sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kao i o pristupu informacijama i prilikama koje […]

Pružanje podrške promociji ljudskih prava i zagovaračkih aktivnosti za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u okviru projekta CERPOMA

U okviru projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje – CERPOMA“ koji implementira Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona, pokrenute su aktivnosti sa ciljem realizacije projektnih aktivnosti. Sa ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, kao i […]

Odobren projekat “Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje – CERPOMA”

U okviru Programa „EU Scheme for Young Professionals in BiH“ kojeg finansira Evropska unija a provodi British Council u BiH, dodijeljena su grant sredstava za implementaciju projekta „Uvođenje održivog modela zagovaranja za ljudska prava kroz mrežu medija i stručnjaka putem osnivanja Centra za istraživanje, izradu javnih politika i zagovaranje – CERPOMA“. Implementator Projekta je Stručna […]